About Me

My Photo
burujerdi
Cinta kepada kerabat keluarga Rasulullah dan kasih kepada Tanah Melayu dan Iran. Sangat gembira bila berada di samping kawan-kawan.
View my complete profile

Tun Dr Mahathir

""...today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them." - Tun Dr Mahathir Mohamad, describing how Jews get the dumb goyim to fight their wars for them.

Anti Politik Wang

Anti Politik Wang

Amerisrael

Selama ini kepentingan Islam dan bangsa Melayu giat diperjuangkan melalui dua parti terbesar iaitu PAS dan UMNO. Kedua-duanya merupakan mainstream politik Melayu. Walau dasar, metodologi dan matlamat berbeza, kedua-duanya tidak boleh berganjak dari menumpukan seluruh perhatian dan keberadaannya kepada isu-isu yang menyangkut Islam dan bangsa Melayu.

UMNO lahir di atas semangat untuk 'meMelayukan pemerintahan Inggeris' dan menanggalkan label 'tanah jajahan' dari peta politik Tanah Melayu. Walau ketika itu ada ulama' yang terlibat dalam UMNO, tetapi penglibatan dan pengaruh mereka tidak begitu ketara dan signifikan. Dari perspektif yang agak longgar, 'meMelayukan pemerintahan Inggeris bererti mengguna-pakai seluruh semangat dan kewibawaan sistem pemerintahan Inggeris - kecuali adat istiadat Melayu dan agamanya ( itupun tidak suci dari nodaan Inggeris ).

Oleh yang demikian, beberapa syarat dan ketetapan pihak Inggeris sebelum menyerahkan kuasa kepada anak watan terpaksa diterima tanpa banyak soal - kewarganegaraan secara jus soli kepada kaum pendatang, konsep perkongsian kuasa, sekularisasi dan program indoktrinasi keinggerisan terhadap warga peribumi. Ini perlu setidak-tidaknya untuk mengekalkan kepentingan Inggeris buat sementara waktu di Tanah Melayu. Kewujudan institusi elit seperti Kolej Melayu Kuala Kangsar ( dan sekolah-sekolah bukan vernakular dan vernakular lain yang kurikulumnya disemangati Inggeris ), sistem perundangan, orientasi kelab-kelab Di Raja, normalisasi faham dan amalan agama adalah untuk memenuhi prasyarat itu. Begitu juga dengan nama-nama jalan, daerah dan syarikat-syarikat korporat, kesemuanya meninggalkan legasi Inggeris.

Inggeris sama sekali tidak akan berkompromi dari segi peralihan kuasa sebelum wujudnya critical mass, yakni, keadaan dan suasana yang memungkinkan mereka untuk 'angkat bundut' dan 'gulung tikar' dari bumi jajahan. Impak hegemoni politik dan superior race ke atas anak jajahan terhadap mereka harus tebal mendaki di minda yang terjajah. Proses penyuntikan serba kebaratan dimulakan.

Lord Macaulay ketika memaksa kaum peribumi India menerima sistem pendidikan baru di India menegaskan, "Kita harus berusaha sedapat mungkin untuk membentuk satu golongan yang boleh menjadi perantaraan antara kita dengan jutaan rakyat peribumi yang kita perintah - segolongan orang yang masih India kulit dan darahnya tetapi sudah diinggeriskan citarasa, pemikiran, moral dan inteleknya". Hal yang sama juga berlaku di Indonesia apabila Snouck Hurgronje, seorang mastermind dan strategis penjajah Belanda menyarankan kepada pihak Belanda supaya tumpuan diberi terhadap sistem pendidikan bagi melunturkan kekuatan peribumi yang akar tradisi dan budayanya agak kental. Segala nasihat bejatnya dimuatkan lewat bukunya 'De Atjehers' ( 1893 - 1894 ) sehingga membawa kepada penguasaan Belanda ke atas Acheh yang sebelum itu dianggap sebagai kubu kuat Islam dan orang Melayu.

Gagasan dan wawasan yang menyemangati misi mereka di tanah-tanah jajahan juga terbayang dari kata-kata Lord Cromer ( 1908 - seratus tahun yang lalu ) dalam bukunya Modern Egypt, "bahawa England bersedia memberikan kemerdekaan politik sepenuhnya kepada tanah jajahan setelah wujud tersedia generasi intelek dan politikus yang telah dibentuk melalui pendidikan Inggeris dan mendokong nilai-nilai Inggeris untuk mengambil alih ( pemerintahan ), tetapi dalam keadaan bagaimana sekalipun, Kerajaan Inggeris tidak akan bertolak ansur walau sesaat terhadap penubuhan sebuah negara Islam yang merdeka".

Dari latar yang sedemikianlah mereka berjaya membendung dan memadamkan api penentangan daripada anak peribumi yang terjajah.
0 Comments:

Post a Comment